ανθισμένα βουνό φωτιά

pronounciation: anthisména vounó fotiá

Description:

A towering being of magma. It sleeps within the caldera of Mt. Bloom.

Bio:

It was long ago tasked in the protection of Ukaleq, Kylar and Saoirse’s initial relics.

ανθισμένα βουνό φωτιά

Scion: A New Beginning MorganWilliams